Barbara Czopik
Tannlege med odontologisk spesialisering innen konservativ tannbehandling og endodonti
lisensnummer 2618554 – (rotfylling).

Tannlege Czopik utforer kompliserte behandlinger innen endodonti (rotfylling) under tannmikroskop. Hun er utdannet ved det medisinske fakultet til Collegium Medicum ved det jagellonske universitet. I arene 2012-2014 tok hun en odontologisk spesialisering innen konservativ tannbehandling og endodonti ved Institutt for konservativ odontologi og endodonti ved Universitetstannklinikk CMUJ i Kraków. Hun avla spesialiseringseksamen i 2015 og ble en av de yngste spesialistene i endodonti i Polen.

Hun jobber som forsteamanuensis ved Institutt for konservativ odontologi og endodonti ved Collegium Medicum til det jagellonske universitet. Siden 2012 har hun undervist studenter pa medisinske og odontologiske studieretninger ved fakultet for odontologi til CMUJ (Collegium Medicum til det jagellonske universitet), samt engelskspraklige studenter ved Den medisinske skolen for

utenlandske studenter til CMUJ, innen konservativ odentologi og endodonti. Hun har forfattet flere vitenskapelige publikasjoner innen konservativ odontologi, endodonti, odontologisk materiallare og regenerativ endodonti, samt holdt foredrag pa vitenskapelige konferanser i Polen og i utlandet.

Leave a Reply